Hållö Gap
Gapet (lokalt även kallat Gabet)

2009-02-17Hållö Gap
 

 

 

 
Byttelocket kummel och Skäret i Gapet i förgrunden

Kanske några skulle säga att man ser "Sörover i Gabet" härifrån
(2018-05-30) 

 
 

   

 


2007-07-29

 

 

 


2020-07-112020-07-11


Hållö SE


2012-07-25

Hållö om Babord2012-07-25 

 

 

 

 Sydvästvart
Byttelocket
Kalvhällan, SE-View
2019-10-31
BYTTELOCKET

Vy från Kalvhällan (Smögen)
2020-06-13


2011-07-12
Rösholmen med tennisbana i förgrunden och söder om Rösholmen ligger Guleskär.
I bakgrunden finns Hållö gap (Gabet).
Till höger i bild ser du en liten del av Hasselöns östersida.

Hållö Gap
Gapet (lokalt även kallat Gabet)

2009-02-172019-10-31

Hamnskär kummel vid Lotshamnen
2009-02-17

Pengeskär fyr

Här fotograferad från "Västsidan"
(View from approx NW)

[Fyrarna Dynabrott och Brandskärs flak i Brofjorden skymtar i SE]

2011-11-15Regnr & båtnamn tycks här ointressant.
Detta lär dock vara LL248 SAIBON.

Bilden tagen på Klevens sydsida
2019-10-31


Hatteflu fyr
Hatteflu fyr

Detalj från Smögen Offshore Race,
som ändrade banan detta år pga vädret

(2015-07-18)
Hatteflu fyr

Detalj från Smögen Offshore Race,
som ändrade banan detta år pga vädret
(2015-07-18)
 

 

 

 

 

 

Hållö Gap

Gapet (lokalt kallat Gabet)
2009-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaeret i GapetHållö Gap
2014-05-21

 

 
 

 

To the right in this picture; Byttelocket (beacon) & Hållö lighthouse
2009-12-28

 

 

 


Vy från Tjuvsundsberget
I förgrunden ses den nedre ensfyren
2015-02-22


 

 

Kolebådan fyr till vänster i förgrunden
2012-01-06

  

 

Pengeskär light [ Q WRG ] is in the center of this picture,
and Hatteflu light [ Fl WRG 3s ] is to the left.
2010-01-08

 

 

 
Hummerfisket ...

Vy mot Byttelocket  [ Byttelocket kummel (Fl R 3s) ]  & Tångenrännan 
2014-04-13
 

I bakgrunden ser du fyren Kolebådan  [Iso WRG 3s]

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


  

 


 

 


         

   
1974-07-19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket (beacon) [ Fl R 3s ] & Hållö Gap

 Fiskefartyg-bySwengelsk

Gamla trålare-Old Trawlers

Archipelago - Del 2b


                                            

© Swengelsk, KB ®
Webmaster