Hållö Gap
Gapet (lokalt även kallat Gabet)

2009-02-17Hållö Gap

2020-07-112020-07-11

2012-07-25


2012-07-25 

 

 

 

 Sydvästvart
Byttelocket
Kalvhällan, SE-View
2019-10-31
BYTTELOCKET

Vy från Kalvhällan (Smögen)
2020-06-13


2011-07-12
Rösholmen med tennisbana i förgrunden och söder om Rösholmen ligger Guleskär.
I bakgrunden finns Hållö gap (Gabet).
Till höger i bild ser du en liten del av Hasselöns östersida.

Hållö Gap
Gapet (lokalt även kallat Gabet)

2009-02-172019-10-31

Hamnskär kummel vid Lotshamnen
2009-02-17
Pengeskär fyr
Här fotograferad från "Västsidan"
(View from approx NW)

[Fyrarna Dynabrott och Brandskärs flak i Brofjorden skymtar i SE]

2011-11-15Regnr & båtnamn tycks här ointressant.
Detta lär dock vara LL248 SAIBON.

Bilden tagen på Klevens sydsida
2019-10-31
Hatteflu fyr i silverblänk och servicebåt är på väg till Hållö   2015-03-13
Hatteflu fyr
Hatteflu fyr

Detalj från Smögen Offshore Race,
som ändrade banan detta år pga vädret

(2015-07-18)
Hatteflu fyr

Detalj från Smögen Offshore Race,
som ändrade banan detta år pga vädret
(2015-07-18)
 

 

 

 

 

 

Hållö Gap

Gapet (lokalt kallat Gabet)
2009-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skaeret i GapetHållö Gap
2014-05-21

 

 
 

 

To the right in this picture; Byttelocket (beacon)  &  Hållö lighthouse
2009-12-28

 

 

 


Vy från Tjuvsundsberget
I förgrunden ses den nedre ensfyren
2015-02-22


 

 

Kolebådan fyr till vänster i förgrunden
2012-01-06

  

 

Pengeskär light [ Q WRG ] is in the center of this picture,
and Hatteflu light [ Fl WRG 3s ] is to the left.
2010-01-08

 

 

 
Hummerfisket ...

Vy mot Byttelocket  [ Byttelocket kummel (Fl R 3s) ]  & Tångenrännan 
2014-04-13
 

I bakgrunden ser du fyren Kolebådan  [Iso WRG 3s]

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket (beacon)  [ Fl R 3s ]   &   Hållö Gap               Fiskefartyg © bySwengelsk                                       Gamla trålare-Old Trawlers

 

 Archipelago - Skärgård
Del 2b    

    
© Swengelsk, KB ®
Webmaster