Tångenrännan, SE Kungshamn

 

-Del 1

 

 


-En kort inre farledsdel som sammanbinder
Kungshamn (tidigare)
med  Bohus-Malmön  (fvb Brofjorden, Lysekil etc)

Byttelocket kummel i förgrunden och Kolebådan fyr bakom.

I bakgrunden syns skorstenar vid Preemraff i Brofjorden.


 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05-01


         

2022-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05-01

         

  


Fyrar-Lights-Lighthouses

VÄJERN     KUNGSHAMN     SMÖGEN

 

  

Kolebådan fyr
2018-07-20

 


 

 

 

 

 Kolebådan fyr
2018-07-20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-06-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-06-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-06-20

 

 

 

 

 

 

Byttelocket
(kummel & fyr)

Tångenrännan-fortsättning 
(continue)

    

    
© Swengelsk, KB ®
Webmaster