Tångenrännan, SE Kungshamn
-En kort inre farledsdel som  sammanbinder
Kungshamn (tidigare)
med  Bohus-Malmön  (fvb Brofjorden, Lysekil etc)

Byttelocket kummel i förgrunden och Kolebådan fyr bakom.

I bakgrunden syns skorstenar vid Preemraff i Brofjorden.

Fyrar-Lights-Lighthouses

VÄJERN     KUNGSHAMN     SMÖGEN

 

  

2018-07-20


 


 

 

 

 

 2018-07-20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket kummel [Fl R 3s]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-11

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-11

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


2020-07-11

2020-07-11 


 

 

Kolebådan fyr  2015-02-06

 

 

 

 
2017-01-05

 Trafik vid Kolebådan fyr 2016-08-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Fiskkajen  2015-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015-02-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-02-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-02-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser du fyren Kolebådan  [Iso WRG 3s] och i bakgrunden skymtar delar av Smögen.

[2007-08-10]

 

 

 

 

 

2012-09-03 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[2006-09-03]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot SW, med bl a fyrarna Hatteflu och Pengeskär i hårt väder 2012-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bakgrunden skymtar f.d. fyrvaktarbostäderna på Hållö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är Bryggan (Lastbryggan) i Tångenrännan där vi tidigare kunde tanka båtarna.
[2012-09-03]

 

 

 

 

 

 

 

2015-08-22

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisketångens ångbåtsbrygga  2006-06-29

Hotell Fisketången  finns här och endast ett stenkast från Tångenrännan, med en rejäl brygga,
och här kan man lägga till med de flesta fartyg.
Kanske kan detta vara en lämplig plats att gå ombord ...   
 ... eller mönstra av.
-
-A good pier with easy access, where you can embark, or disembark,
 with casual lodging (See the above hotel!) at the very pier.
(2006-06-29)

 

  

 

2017-01-05
 
 

 

 

2006-06-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föröver så skymtar du fyren Kolebådan, på din väg västerut mot Smögen & Kungshamn  (NW-N).

Agne & Co inväntar "matspanaren" (the food spotter) som gått till Systembolaget
[Systembolaget (The Liqor Store) is approx a 15 minute walk NW]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2006-09-03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2019-07-12 

2019-07-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Midsommarafton 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/S WESTKUST av Edshultshall passerar i Tångenrännan 2013-08-28
[ WESTKUST byggdes under ledning av disponenten Gustaf Groth på Sjötorps varv vid Vänern
 och levererades 1932 till skeppsredare Olof Hansson på Donsö i Göteborgs södra skärgård.
Han behöll fartyget fram till 1954, då hon såldes till Skärhamn på Tjörn där hon blev kvar i tio år.
]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 T/S WESTKUST passerar här  genom Tångenrännan, syd Fisketången.
WESTKUST är en tremastad skonare, byggd för fraktfart 1932 i Sjötorp vid Vänern.
Sedan 1986 ägs Westkust av Orusts Skolfartygsstiftelse och fungerar som skolfartyg.
WESTKUST har Edshultshall Orust som hemmahamn

 

T/S WESTKUST av Edshultshall passerar i Tångenrännan 2013-08-28  kl 08:05:58

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

This old man, pappa Rune, is looking West,
towards Smögen and Kleven.
(2007-08-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-04-30

 

 

 

 

  

 

 

LL667 ASTA vid Tångenbryggan
2006-12-03 


     

 

 

 

 

 

 

 

2012-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2007-08-10)

 

 

 

 

 

Den gamla bue är riven & borta   (2016-02-09) 


(2016-02-09) 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

    Fairway, and  posted on signs,
 it says  "5 knop" (knot)...
  


(2012-09-01)

 

 

 

 

(2012-09-01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seglarentusiaster som seglar österut i rännan på Trettondagen 2012-01-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2012-01-04]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2016-08-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[2006-07-25]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloppet till Fisketångens fiskehamn & Springet
-We're looking approx. EbSE from the harbor in the picture below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här nedanför, till vänster i bilden, kan vi skymta fyren Flåttarna   [Fl(2) WRG 6s].

 

 

 

 

 

 

 

 Sjömansservice
Andra sidor för närområdet 
[ vicinity & surrounding area ]
Smögen       VäjernSeahorse - Sjöfartsordlista & marina länkar

Tågvirkeslexikon, rep & tampar & uttryck


© Swengelsk, KB ®
Webmaster