2011-07-12


2020-06-13
2020-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-06-13
2019-06-212019-06-21


 

 
 


2019-06-211974 (juli)

Vid kaj ligger bl a LL381 VEJLER, LL892 VENÖ, LL325 MARION & LL628 ATLANTIC.
På insidan skymtar LL398 FÄRDER.
-Men vem ligger för om MARION?

LL325 MARION lämnade Kungshamn (Gravarne) för sista resan
tillsammans med SD454 ombord en stor pråm 2016-07-11--12.
LL325 MARION var en gång ett fint fartyg,
och en bra båt.

  

2016-07-17

 

 

 

 
 


2019-06-212019-06-21
 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-21

 

 

 


 
2019-07-02


2020-07-29

2020-07-29

2020-07-29


2019-07-02
2019-07-02LL677 OCEAN
2020-10-16
 

 

 

 

 

 

 2019-07-02
 

 

 
Guleskär (W)
Southern inlet to Kungshamn
2013-01-20

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Vy från Smögenbrons norra sida    (2014-06-30)

 


 

 

 

 


 

 

 

View from ship's (boat's) stern   
(Your rear view when entering)
2006-06-29

 

 

 

 

 

 


 

2012-07-02

 

 

 

 

Zitabåtarna i Kungshamn
- Ett bildspel
 
... and here's also a sort of video
en härlig bildmix

 
 

 

 

 

 

 

 2013-07-242012-07-27
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-30 

 

 

 

 

 

 

 
Sandbogen,
och här fanns tidigare Polismyndigheten (inkl sjöpolis) och Kustbevakningen med kontor, personal och båtar.

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Springets småbåtshamn på östersidan

2012-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springgatan österut, ner mot hamnen
(Springet)
2012-11-25

[Korsningen Hallindenvägen, Parkgatan & Springgatan]

 


                                                                  

© Swengelsk, KB ®
Webmaster