2011-07-12

Inlet South
2020-06-13

Southern Inlet
2021-07-27


Segelfartyg på besök - Sails Visiting

 

  

 

2021-07-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-07-27

 

 
2011 

 

 

2020-06-13 2021-07-27

2019-06-21


 

2020-10-16
 
 


2019-06-21

1974 (juli)

Vid kaj ligger bl a LL381 VEJLER, LL892 VENÖ, LL325 MARION & LL628 ATLANTIC.
På insidan skymtar LL398 FÄRDER.
-Men vem ligger för om MARION?

LL325 MARION lämnade Kungshamn (Gravarne) för sista resan
tillsammans med SD454 ombord en stor pråm 2016-07-11--12.
LL325 MARION var en gång ett fint fartyg,
och en bra båt.

 
2021-07-27


 

 

SVEA af Bohuslän

2021-07-27

 ZITA-båt anlöper hemmahamn
2021-07-27
 

Zitabåtarna i Kungshamn
- Ett bildspel
 
... and here's also another sort of video
en härlig bildmix 2019-06-21
2019-06-21

 

 

 
Sandbogen,
2019-06-21


2012-05-15
Sandbogen
Här fanns tidigare Polismyndigheten
(inkl sjöpolis)
och Kustbevakningen
med kontor, personal 
och båtar.

 

2019-07-02


2021-07-27


2020-07-29
2021-07-27

2021-07-27


2019-07-02
2019-07-02LL677 OCEAN
2020-10-16
 

 

 

 

 

 

 2019-07-02
 

 

 
Guleskär (W)
Southern inlet to Kungshamn
2013-01-20

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Vy från Smögenbrons norra sida    (2014-06-30)

 


 

 

 

 


 

 

2006-06-29

 

 

 

 

 

 


 

2012-07-02

 

 
2013-07-242012-07-27
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Springets småbåtshamn på östersidan

2012-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springgatan österut, ner mot hamnen
(Springet)
2012-11-25

[Korsningen Hallindenvägen, Parkgatan & Springgatan]

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                   

© Swengelsk, KB ®
Webmaster