Vy från Klevudden på Smögen  2016-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-06-20

 

 

 
Utkik från Tjuvsundsberget

              
 2008-03-22


2017-01-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vy från Hållö gap (Gabet) 2012-07-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenbogens badplats  2012-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjuvsundet med Tjuvsundsholmen till höger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Tjuvsundet nedanför Tjuvsundsberget 2009-12-21.
The narrow passage in the center is called Tjuvsundet ( =The Thief's Channel ),
situated right below (...and south of) Tjuvsundsberget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot Tjuvsundsberget från Hasselöns östersida 2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bakgrunden ser du här Tjuvsundsberget
2012-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan vi se åt SW

Looking Southwest from the top of Tjuvsundsberget  2007-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot Smögen (by Tbone) 2009-12-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här såg det ut på Tjuvsundsberget 2007-08-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Här ska vi nu blicka österut från Utkiken uppe på Tjuvsundsberget.
(Looking East from the top of Tjuvsundsberget)

This is what it looked like 2007-08-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjuvsundsbergets nybyggnation är här igång med diverse förberedelser (22 mars 2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-01-11

 

 

 

 

 

 

       

2008-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-28

 

    

    
© Swengelsk, KB ®
Webmaster